Financovanie strany

Financovanie politickej strany
HLAS – sociálna demokracia

Budeme vám vďační za každý váš finančný príspevok, ktorý nám umožní ostať nezávislými vo svojej práci a venovať všetku svoju energiu riešeniam pre lepší život ľudí na Slovensku. Nižšie je uvedený spôsob, akým nám môžete poskytnúť finančný príspevok.

Politickú stranu môžete podporiť finančným darom. V závislosti od výšky daru sa v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach postupuje jedným z nasledovných spôsobov:

1. Ak hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku nepresiahne 1.000,- EUR, môže darca poskytnúť strane finančný dar bankovým prevodom na účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK90 0900 0000 0051 7467 0672, pričom darca uvedie svoje meno a priezvisko, trvalé bydlisko a do poznámky uvedie „ dar“.

2. Ak hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku presiahne sumu 1.000,- EUR, možno dar poskytnúť iba na základe písomnej zmluvy, ktorej vzor nájde tu. Podpis darcu na zmluve musí byť úradne osvedčený. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, darca zmluvu podpíše, overí svoj podpis a následne ním podpísanú zmluvu doručí na adresu sídla strany ( HLAS – sociálna demokracia, Lazaretská 15, 811 08 Bratislava). Po podpise zmluvy predsedom strany zašle strana HLAS– sociálna demokracia 1 vyhotovenie zmluvy na adresu darcu. Následne darca zrealizuje bezhotovostný prevod na účet politickej strany.

Maximálne možná suma od jedného darcu v jednom kalendárnom roku môže byť 300.000,- EUR.

Klikni pre skopírovanie IBANu IBAN Skopírovaný.

Zoznam darcov

Ján Ferenčák
Kežmarok
7 000 €
Ján Blcháč
Liptovský Mikuláš
7 000 €
Richard Raši
Košice
10 000 €
Peter Pellegrini
Banská Bystrica
20 000 €
Róbert Puci
Trebišov
7 000 €
Matúš Šutaj Eštok
Bratislava
10 000 €
Peter Kmec
Senec
7 000 €
Erik Tomáš
Bratislava
10 000 €
Ľubica Laššáková
Banská Bystrica
7 000 €
Denisa Saková
Bratislava
10 000 €
Peter Kalivoda
Bratislava
3 000 €
Jozef Guliga
Bardejov
1 500 €
Róbert Gašparík
Bánovce nad Bebravou
1 500 €
Rudolf Staník
Mojš
5 000 €
Peter Žiga
Košice
7 000 €

Súčet finančných darov na základe darovacej zmluvy

295 111 €Súčet finančných darov bez darovacej zmluvy

65 599 €Súčet finančných darov spolu

360 710 €

Ján Blcháč
Liptovský Mikuláš
26. 09. 2022
3 000 €
Denisa Saková
Bratislava
26. 09. 2022
3 000 €
Boris Benkovič
Dunajská Streda
26. 09. 2022
17 000 €
Renáta Ivaničová
Banská Štiavnica
26. 09. 2022
10 000 €
Richard Raši
Košice
23. 09. 2022
3 000 €
Lukáš Mlynárik
Banská Štiavnica
23. 09. 2022
40 000 €
Matej Borlok
Banská Štiavnica
22. 09. 2022
10 000 €
Dominik Mlynárik
Banská Belá
22. 09. 2022
20 000 €
Ján Ferenčák
Kežmarok
20. 09. 2022
3 000 €
Ján Jakubov
Košice
16. 09. 2022
5 000 €
Róbert Puci
Trebišov
13. 09. 2022
1 000 €
Martin Vojtašovič
Bratislava
07. 09. 2022
5 000 €
MOBIZ trade s.r.o.
Trnava
06. 09. 2022
10 000 €
Roman Choreň
Bratislava
06. 09. 2022
5 000 €
Martin Vojtašovič
Bratislava
31. 08. 2022
5 000 €
Ján Blcháč
Liptovský Mikuláš
30. 08. 2022
15 000 €
Oliver Baumann
Bratislava
24. 08. 2022
10 000 €
Jozef Svátek
Trnava
23. 08. 2022
6 000 €
Jozef Tarkanič
Vranov nad Topľov
23. 08. 2022
6 000 €
Jozef Tománek
Pezinok
22. 08. 2022
5 000 €
Róbert Peťko
Malacky
18. 08. 2022
5 000 €
Peter Ormandy
Bratislava
18. 08. 2022
5 000 €
Consult4U s.r.o.
Bratislava
17. 08. 2022
10 000 €
Miloš Hecht
Šúrovce
17. 08. 2022
5 000 €
Štefan Gašparovič
Slovenský Grob
12. 08. 2022
3 000 €
Róbert Puci
Trebišov
10. 08. 2022
1 000 €
Martin Dorčák
Bratislava
09. 08. 2022
2 000 €
Martin Dorčák
Bratislava
08. 08. 2022
3 000 €
Consult4U s.r.o.
Bratislava
05. 08. 2022
4 000 €
Róbert Puci
Trebišov
04. 08. 2022
1 000 €
Peter Švider
Košice
03. 08. 2022
5 000 €
Matúš Šutaj Eštok
Bratislava
12. 07. 2022
12 000 €
Tomáš Pápay
Veľký Cetín
08. 07. 2022
2 000 €
Ján Blcháč
Liptovský Mikuláš
29. 06. 2022
3 000 €
Zuzana Dolinková
Bratislava
28. 06. 2022
3 000 €
Peter Kmec
Senec
27. 06. 2022
3 000 €
Denisa Saková
Bratislava
27. 06. 2022
3 000 €
Peter Žiga
Košice
24. 06. 2022
6 000 €
Richard Raši
Košice
21. 06. 2022
3 000 €
Erik Tomáš
Bratislava
21. 06. 2022
6 000 €
Róbert Puci
Trebišov
14. 06. 2022
1 000 €
Ľubica Laššáková
Banská Bystrica
24. 05. 2022
6 000 €
Róbert Puci
Trebišov
13. 05. 2022
1 000 €
Miroslava Babicová
Senohrad
26. 04. 2022
1 000 €
Miroslava Babicová
Senohrad
25. 04. 2022
1 000 €
Miroslava Babicová
Senohrad
22. 04. 2022
1 000 €
Miroslava Babicová
Senohrad
21. 04. 2022
1 000 €
Richard Raši
Košice
21. 04. 2022
3 000 €
Miroslava Babicová
Senohrad
20. 04. 2022
1 000 €
Tomáš Veróny
Krupina
19. 04. 2022
5 000 €
Róbert Puci
Trebišov
12. 04. 2022
1 000 €
Peter Kmec
Senec
07. 04. 2022
3 000 €
Denisa Saková
Bratislava
01. 04. 2022
3 000 €
Pavol Lembak
Ivanka pri Dunaji
31. 03. 2022
1 000 €
Ján Blcháč
Liptovský Mikuláš
21. 03. 2022
3 000 €
Róbert Puci
Trebišov
11. 03. 2022
1 000 €
Zuzana Dolinková
Bratislava
22. 02. 2022
3 000 €
Róbert Puci
Trebišov
15. 02. 2022
1 000 €
Róbert Puci
Trebišov
08. 02. 2022
1 000 €
Richard Raši
Košice
24. 01. 2022
3 000 €
Róbert Puci
Trebišov
21. 01. 2022
1 000 €
Róbert Puci
Trebišov
10. 01. 2022
1 000 €

Súčet finančných darov na základe darovacej zmluvy

310 000 €Súčet finančných darov bez darovacej zmluvy

20 055,99 €Súčet finančných darov spolu

330 055,99 €

Ďakujeme, Vašu podporu si veľmi vážime

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany HLAS - sociálna demokracia podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach.

2021 2020

Používaním stránok prevádzkovaných stranou HLAS súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasím Viac info